Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
Tạo ngày 07/09/2020 14:54 bởi tôn tiền tử
Lê Trọng Đôn còn có tên là Lê Văn Kinh, không rõ năm sinh, mất khoảng năm 1916, người làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ đầu xứ, nên thường gọi Đầu xứ Đôn, hay Xứ Đôn, nhiệt thành yêu nước, thường tán trợ cuộc khởi nghĩa của các nhóm văn thân Cần Vương. Nổi tiếng văn chương, ông có làm nhiều bài hát giặm và thơ phú, được truyền tụng nhất là bài hát giặm biểu dương cuộc khởi nghĩa của anh em Lê Ninh, Lê Trực (cùng quê làng Trung Lễ) và bài hát Trung Lễ thất hoả phú diễn tả cảnh đốt phá vùng Trung Lễ trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do.