Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 26/07/2008 16:48 bởi sabina_mller, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/05/2009 00:42 bởi Vanachi
Tập thơ thứ hai của Lê Thuỳ Vân, NXB Thanh niên, 2008