Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 00:04

(Tiễn LTV, nhớ CT!)

Người bạn nữa lặng lẽ ra đi
Một lời nói mỏi mòn sự thật
Một mái đầu nửa gật nửa lắc

Người bạn cứ khao khát ngày mai
Ngày mai trong tay kẻ giấu mặt
Tôi nghe nát dạ tiếng thở dài

Nhân nghĩa đôi khi không dám nhắc
Hoàng hôn nào lầm lũi chiêm bao
Một cái nhìn tiễn đưa đôi mắt!


Nguồn: Lê Thiếu Nhơn, Trong bóng người xưa, NXB Hội Nhà văn, 2006