Gặp lại quê trong dáng sông ngập ngừng
Chẳng trôi về đâu dẫu bốn bề mượn gió
Cánh buồm nuôi bao chân trời hối hả
Chuyến đò nào cập bến cũng mùa thu

Như em lỡ làng, như chiều dang dở
Anh ngược xuôi câu hát khát vọng mình
Ga Tuy Hoà hay sân bay Đông Tác
Mỗi mặt người sắp lặng một cơn giông

Càng nghĩ về nhau càng sốt ruột
Bạn bè quán nhỏ ngả nghiêng vui
Tha hương làm chậm ly đưa tiễn
Rượu gì để uống hết cơn say?

Cửa biển đêm nay gầy con sóng
Trăng trùng khơi giăng lưới dân chài!


Nguồn: Lê Thiếu Nhơn, Trong bóng người xưa, NXB Hội Nhà văn, 2006