15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2009 04:17

Cổ ý

Đông hàn nhật khổ đoản
Nhật đoản dạ hà tràng
Nguyện dạ bất nguyện nhật
Dạ mộng chí quân bàng

 

Dịch nghĩa

Mùa đông rét nhưng hiềm ngày ngắn
Ngày ngắn nhưng đêm sao dài
Thích đêm chẳng thích ngày
Vì để đêm nằm mơ đến bên anh

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Đông rét phiền ngày ngắn
Ngày ngắn đêm lại dài
Đêm dài lại càng thích
Bên anh mộng đến hoài


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông hàn ngày ngắn thêm buồn
Ngày tuy có ngắn nhưng đêm lại dài
Thích đêm đâu có thích ngày
Đêm đêm mộng được nằm ngay bên chàng

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông rét nhưng hiềm lại ngắn ngày,
Ngày tuy có ngắn nhưng đêm dài.
Thích đêm chẳng thích ngày dài mãi,
Vì để đêm mơ anh đến hoài.

11.00
Trả lời