Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài)
- Tố Hữu (246 bài)
- Hàn Mặc Tử (206 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (230 bài)
Tạo ngày 01/09/2015 11:34 bởi tôn tiền tử
Lê Thanh Hồng là giáo viên ngữ văn, hiệu phó trường THCS Thị trấn Kỳ Sơn, Hoà Bình.