Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2009 06:53

Đá đỏ nguồn sông ruột đá sa
Cây đau đáu mắt không khoé lệ
Tôi về làng tắm nước quê cha

Rồi từ đấy gì như đá khóc
Trong hồn tôi trong trái tim tôi
Khi lũ đổ trăng nghiêng Thạch Hãn

Tôi về làng sào cắm hư vô
Xin được uống mắt làng vọng bến
Bóng làng đem nhúng ướt tâm tư


Nguồn: Ánh sáng đời cây/ NXB Hội Nhà Văn, 2007.