Đảo dầm chân, lấn từng mét vuông nước
Tay san hô níu bóng nắng ngấm cười
San hô múa khi đêm về biển thức

Vâng thì đảo luôn nửa chìm nửa nổi
Đêm đội trăng, ngày đội mặt trời
Tay rong biển níu thuyền câu cá mực

Vâng lính đầu trần, tóc tung gió
Nhịp tim gom viên đá nhỏ góp bờ
Đảo lấn sóng trước vầng dương và thở

Nối vòng tay nhịp tim bất ngờ
Khi triều ròng lũ yến về quyến rũ
Mỗi bờ vai nâng đá một giấc mơ

Kê chân đảo, nhịp tim hể hả
Mỗi nhịp tim lấn sóng ầm ầm
Sau mỗi đêm đảo gù lưng nổi nênh rất lạ

Đảo mở âu thuyền có chợ ngư dân
Trẻ khóc chào đời sóng vỗ về cưng nựng
Tượng Phật cười chùa cong mái tâm linh


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 16-4-2015