Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi MaiHoa vào 26/03/2008 00:24

Chân đặt đến mép nước
Nghe được cát trôi hồi hộp dưới lòng sông
Mỗi hạt cát
Như ngôi sao vừa tắt

Bên kia sông không nhận rõ mặt bờ
Không đò
Đêm chợt vén lối mòn
Cây chia lá
Lá tràn lên lưng đồng đội
Yên lặng đến nỗi
Nén vào ngực tiếng ho

Nước vỗ về
Nước ríu chân
Nước nhoè Bến Hải?
Bàn chân đặt đến mép thời gian
non sông một dải
Hạt cát trôi cát úp mặt về nguồn
Trong hồn cát
dấu chân vang vọng.