Em đã buông rồi
Nhưng tất cả không rơi
Kỷ niệm vẫn bồng bềnh như sóng biển
Sân trường cũ ... và ngày xưa hoa tím
Thoáng mưa buồn ... vài giọt thả long lanh

Giọt nào anh
Giọt nào em
Giọt nào bão tố
Giọt nào nụ hoa
Giọt nào tình mộng
Giọt nào tình xa

Nước mắt vỡ òa
Tan cơn mộng cũ
Trời mưa thủ thỉ
Em - về - với - Em.