Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ:
4 bài trả lời: 4 bản dịch
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 03:19

色空

色是空空即色,
空是色色即空。
色空俱不管,
方得契真宗。

 

Sắc không

Sắc thị không, không tức sắc,
Không thị sắc, sắc tức không.
Sắc, không câu bất quản,
Phương đắc khế chân tông.

 

Dịch nghĩa

Sắc là không, không tức là sắc,
Không là sắc, sắc tức là không.
Sắc, không đều chẳng vấn vương gì,
Thì mới khế hợp được với chân tông.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Sắc là không, không tức sắc,
Không là sắc, sắc tức không.
Sắc không đều chăng quản,
Mới khế hợp chân tông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc không,không sắc,sắc không
Không không,sắc sắc,sắc không mơ màng
Sắc không đâu bận tâm bàn
Mới là khế hợp chân tông lẽ huyền

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không là sắc, sắc là không,
Không không sắc sắc sắc không ảo huyền.
Sắc, không đều chẳng vương duyên,
Mới mong khế hợp với miền chân tông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không là sắc sắc ấy là không,
Sắc sắc không không thật ảo lồng.
Không sắc vấn vương đều chẳng có,
Thì là khế hợp với chân tông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời