Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 26/07/2019 20:55 bởi hongha83
Lê Thúc Hiển 黎叔顯 (? -?) tự là Tử Triệu子肇, người xã Mộ Trạch, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông từng làm quan Tri phủ Trường An rồi Tuyên phủ sứ trấn Lạng Giang. Có thơ trong Toàn Việt thi lục 全越詩錄.