春日病起其二

緩緩前庭步,
規模一病人。
鶯聲喧物外,
借問是誰春。

 

Xuân nhật bệnh khởi kỳ 2

Hoãn hoãn tiền đình bộ,
Quy mô nhất bệnh nhân.
Oanh thanh huyên vật ngoại,
Tá vấn thị thuỳ xuân.

 

Dịch nghĩa

Khoan thai đi dạo bước trước sân,
Quy mô chẳng ai ngoài một người ốm.
Tiếng chim oanh hót lanh lảnh, át tiếng mọi vật,
Thử hỏi chim mang mùa xuân đến cho ai.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Trong sân triều vắng vẻ,
Lững thững một bệnh nhân.
Tiếng oanh vang thánh thót,
Thử hỏi vì ai xuân?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khoan thai dạo bước trước sân
Ung dung riêng một bệnh nhân chốn nầy
Oanh vàng lảnh lót quanh đây
Hỏi chim mang đến cho ai xuân nồng

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khoan thai đi dạo bước ngoài sân,
Lửng thửng chẳng ai ngoài bệnh nhân.
Lanh lảnh oanh ca át mọi tiếng,
Hỏi ai mang đến cho mùa xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời