雨霽小酌

皎然寒鏡出塵函,
疏雨輕風急走南。
主客談鋒雷轉夜,
即忘城鼓已敿三。

 

Vũ tễ tiểu chước

Hiểu nhiên hàn kính xuất trần hàm,
Sơ vũ khinh phong cấp tẩu nam.
Chủ khách đàm phong lôi chuyển dạ,
Tức vong thành cổ dĩ kiêu tam.

 

Dịch nghĩa

Chiếc gương lạnh vằng vặc vừa ló khỏi trần giới,
Mưa thưa, gió nhẹ cuốn gấp về phương nam.
Chủ, khách tranh luận sôi nổi như sấm chuyển trong đêm,
Quên phắt cả trống thành canh ba đã điểm


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Lạnh lẽo gương băng ló cõi trần,
Về nam, mưa gió cuốn xa dần.
Luận bàn chủ khách đêm rền sấm,
Quên phắt thành khuya trống điểm canh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gương băng lạnh lẽo ló trần gian
Gió nhẹ mưa thưa gấp cõi nam
Chủ khách luận bàn đêm sấm dậy
Đâu nghe tiếng trống điểm canh tàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gương trong lạnh lẽo chiếu trần gian,
Gió nhẹ mưa thưa cuốn đất nam.
Chủ khách trong đêm bàn nhộn nhịp,
Quên nghe trống điểm đêm canh tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời