Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 18/09/2009 18:28

住昌江

半山殘照影初初,
兩岸煙深雨不如。
仡仡燈前十年讀,
眼窺未遍聖賢書。

 

Trú Xương Giang

Bán sơn tàn chiếu ảnh sơ sơ,
Lưỡng ngạn yêu thâm vũ bất như.
Ngật ngật đăng tiền thập niên độc,
Nhãn khuy vị biến thánh hiền thư.

 

Dịch nghĩa

Bóng chiều nhàn nhạt chiếu nửa núi,
Hai bờ mờ mịt khói, chẳng giống mưa rơi.
Trước đèn cần cù đọc sách mười năm,
Mà vẫn chưa đọc hết sách thánh hiền.


Thành Xương Giang thời Lê, nay thuộc tỉnh Bắc Giang. Xương Giang tức sông Thương, chảy qua thị xã Bắc Giang. Gần sông có thành Xương Giang do giặc Minh đắp. Năm Đinh Mùi (1427), nghĩa quân Lê Lợi do Trần Nguyên Hãn và Lê Sát chỉ huy đã phá được thành này. Toà thành nay nay đã vỡ thành ruộng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nửa núi nắng tàn bóng lưa thưa,
Hai bờ khói rậm mù hơn mưa.
Mười năm cần cù cùng đèn sách,
Mấy pho thánh hiền đọc hết chưa?

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Ác tà ngang núi bóng lưa thưa
Khói toả hai bờ đậm quá mưa
Đèn lửa mười năm bao khó nhọc
Đọc chưa hết sách thánh hiền xưa


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ác tà bên núi bóng thưa,
Hai bờ khói toả đổ mưa trời mù.
Mười năm đèn sách cần cù,
Đọc chưa thấu hết mấy pho thánh hiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng tàn lưng núi bóng lưa thưa
Khói toả đôi bờ mịt tựa mưa
Đèn lửa mười năm công khó nhọc
Nào đâu đọc hết sách ngươi xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Nhàn nhạt bóng chiều chiếu vách non,
Hai bờ khói toả khác mưa tuôn.
Trước đèn cần mẫn mười năm đọc,
Biết thuở nào xong sách thánh hiền!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời