駐龍眼

歷歷三陲久豆盧,
只將仁義力行秋。
駪駪黃犢去來健,
憔悴如今總白頭。

 

Trú Long Nhãn

Lịch lịch tam thuỳ cửu đậu lư,
Chỉ tương nhân nghĩa lực hành thu.
Sân sân hoàng độc khứ lai kiện,
Tiều tuỵ như kim tổng bạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Rành rành ba mặt biên thuỳ đã theo về với đại nghĩa từ lâu,
Giờ đây chính là lúc chỉ dốc hết sức làm việc nhân nghĩa.
Đàn bò vàng kia vẫn đi lại tung tăng,
Còn bây giờ ta tiều tuỵ, mệt mỏi, đầu bạc trắng cả rồi.


Long Nhãn thời Lê đổi là Phượng Nhãn. Huyện này nay không còn, các xã chuyển sang các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, thuộc Bắc Ninh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Ba mặt biên thuỳ theo nghĩa lớn,
Nghĩa nhân dốc sức lúc này đây.
Tung tăng chạy nhảy bò vàng khoẻ,
Đầu bạc thân gầy, trẫm bấy nay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biên thuỳ ba mặt thuận triều đình
Nhân nghĩa dương cao dốc sức mình
Đâu thể bò vàng khoe chạy nhảy
Tấm thân tiều tuỵ bạc đầu nhanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên thuỳ ba mặt đã an dân,
Đây lúc dốc tâm việc nghĩa nhân.
Đâu thể bò vàng kia vẫn chạy,
Bạc đầu tiều tuỵ mệt châu thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời