嘲人飲酒

醉憐樂子啜餔名,
瓶落齏湯古井盈。
信是陶公不及亂,
勿從李白遠騎鯨。

 

Trào nhân ẩm tửu

Tuý liên Nhạc Tử xuyết bô danh,
Bình lạc tê thang cổ tỉnh doanh.
Tín thị Đào công bất cập loạn,
Vật tòng Lý Bạch viễn ky kình.

 

Dịch nghĩa

Khi say, thương ông Nhạc Tử mang tiếng là hạng ăn uống,
Trong vò, thứ rượu chua đã bị đổ, mà coi như giếng cổ đầy tràn.
Hãy như ông Đào Khản, uống rượu nhưng không say quá,
Chớ học theo Lý Bạch, cưỡi cá kình đi mãi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Khá thương Nhạc Tử hạng phàm phu,
Bình đổ tràn ra thứ rượu chua.
Học tập cụ Đào không quá chén,
Cười ông Lý Bạch cưỡi kình kia!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi say Nhạc Tử tiếng ăn phàm,
Rượu đổ vì chua giếng cổ tràn.
Hãy học ông Đào không quá chén,
Cưỡi kình cười Lý say ôm trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi say Nhạc Tử phàm ăn,
Rượu chua phải đổ coi tràn giếng xưa.
Hãy như Đào Khản uống vừa,
Cười chàng Lý Bạch say sưa cưỡi kình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời