小酌

萬里春霄月色新,
清風浩氣自家身。
一杯足慰平生願,
行酒何為殺美人。

 

Tiểu chước

Vạn lý xuân tiêu nguyệt sắc tân,
Thanh phong hạo khí tự gia thân.
Nhất bôi túc uý bình sinh nguyện,
Hành tửu hà vi sát mỹ nhân.

 

Dịch nghĩa

Muôn dặm trời xuân, ánh trăng tươi sáng,
Phong cách thanh cao, chí khí to lớn sẵn dòng dõi gia đình.
Chỉ một chén cũng đủ vỗ về ý nguyện bình sinh,
Trong tiệc rượu tại sao lại giết bừa người đẹp!Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Quý

Trăng soi muôn dặm, giữa đêm xuân,
Cốt cách thanh cao vốn nếp nhuần.
Thoả nguyện bình sinh duy một chén,
Gớm ai giữa tiệc giết giai nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm đêm xuân ánh nguyệt tươi
Thanh cao phong cách vốn con nòi
Một ly ý nguyện bình sinh thoả
Giữa tiệc sao ai lại giết người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời xuân muôn dặm ánh trăng tươi
Phong cách thanh cao dòng dõi đời.
Một chén vỗ về bao ý nguyện,
Tại sao trong tiệc giết bừa người!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời