神浮海門旅次

穿雲躡徑一條紆,
重駕征軺作遠遊。
地濬江沱通上國,
天將砥拄障橫流。
胡王枉載佃河石,
羅援輕乘壓浪舟。
此去海門三十九,
計程何日到烏州?

 

Thần Phù hải môn lữ thứ

Xuyên vân nhiếp kính nhất điều hu,
Trùng giá chinh diêu tác viễn du.
Địa tuấn giang đà thông thượng quốc,
Thiên tương chỉ trụ chướng hoành lưu.
Hồ Vương uổng tái điền hà thạch,
La Viện khinh thừa áp lãng chu.
Thử khứ hải môn tam thập cửu,
Kế trình hà nhật đáo Ô Châu?


Cửa biển Thần Phù xưa ở giữa Ninh Bình và Thanh Hoá. Nơi đây sóng gió dữ nên có câu ca dao: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù, Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”. Cửa biển nay đã bị bồi lấp. Vua làm bài thơ này trên đường đi đánh Chiêm Thành vào năm 1471.

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hoá, Á Nam dịch, Nha Văn Hoá Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Len mây lách hẻm lối quanh co,
Chinh chiến xa xôi lại phất cờ.
Đất mở sông kia vào nước thượng,
Trời đem cột đó chắn giòng to.
Hồ Vương công cốc khuân bao đá,    
La Viện tênh tênh cưỡi chiếc đò.       
Cửa bể còn qua Ba Chín nữa,
Ngày nào bấm đốt tới châu Ô ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Xuyên mây đường núi lượn quanh co
Xe ngọc phương trời lại viễn du
Đất hiểm sông luồn thông mạn ngược
Trời xây cột chắn giữa dòng sâu
Chương Hoàng đá tảng sông đầy chất
La Viện thuyền con sóng nhẹ ru
Vượt biển chuyến này ba chín cửa
Đường dài bao nhỉ đến Ô Châu?


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuyên mây lách hẻm núi quanh co,
Xa giá viễn chinh lại phất cờ.
Đất mở sông luồn thông thượng quốc,
Trời đem cột chắn giữa giòng to.
Hồ Vương uổng sức khuân vùi đá,
La Viện thuyền đi sóng lặng tờ.
Cửa bể còn qua Ba Chín cửa,
Ngày nào mới đến được châu Ô?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời