桑洲

桑柘連雲土宇寬,
瓢輪蒸釜重金紈。
人家多少綠陰下,
綴蔟蚕中荻箔乾。

 

Tang châu

Tang giá liên vân thổ vũ khoan,
Biều luân chưng phủ trọng kim hoàn.
Nhân gia đa thiểu lục âm hạ,
Xuyết thốc tàm trung địch bạc can.

 

Dịch nghĩa

Bãi dâu bát ngát liền với mây trời,
Người ta coi bánh xe làm bằng quả bầu, cái nồi đất quý hơn vàng, lụa.
Dưới lùm cây xanh râm, thấp thoáng nhà dân,
Con tằm trong tổ kén, cái né bằng sậy đã khô.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Bãi dâu bát ngát liền mây,
Quả bầu, nồi đất sánh tày vàng, the.
Nhà dân ẩn rặng cây xa,
Buồng tằm giá sậy đã khô cả rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bãi dâu bát ngát liền mây trời,
Nồi đất, bầu hơn vàng tuổi mười.
Thấp thoáng lùm cây nhà mấy mái,
Kén tằm giá sậy đã khô rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bãi dâu bát ngát tiếp mây ngàn,
Nồi đất, bầu xanh giá tựa vàng.
Dưới táng cây râm nhà lấp loáng,
Ổ tằm, né sậy đã khô khan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời