三更月

三更風露海天寥,
一片寒光上璧霄。
不照英雄心曲事,
承雲西進夜迢迢。

 

Tam canh nguyệt

Tam canh phong lộ hải thiên liêu,
Nhất phiến hàn quang thượng bích tiêu.
Bất chiếu anh hùng tâm khúc sự,
Thừa vân tây tiến dạ thiều thiều.

 

Dịch nghĩa

Canh ba gió sương, biển trời vắng lặng,
Một vầng ánh sáng lạnh treo trên trời xanh.
Không soi thấu tâm sự khúc mắc của khách anh hùng,
Cưỡi mây trôi về tây trong đêm thăm thẳm.


Nguồn:
1. Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Tổ phiên dịch Viện Sử học VN phiên dịch và chú giải, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992
2. Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Canh ba sương gió, trời biển xa,
Bầu trời lạnh biếc treo trăng ngà,
Tấc dạ anh hùng trăng chẳng rọi,
Tây tiến cùng mây, đêm bao la.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Sương gió ba canh giữa bể xa
Bầu trời sáng rực bóng hằng nga
Anh hùng tâm sự nào soi thấu
Đêm vắng theo mây xế xế tà


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Bùi Huy Bích), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sương gió canh ba trời biển thẳm
Một vầng trăng lạnh tít trên cao
Tấm lòng hào kiệt khôn soi thấu
Đêm vắng theo mây  hướng xứ đoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương gió canh ba, trời biển xa,
Trên nền trời biếc mảnh trăng ngà.
Tấc dạ anh hùng sao rọi đến,
Theo mây tây hướng, đêm dài qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sương gió canh ba trời biển lặng,
Một vầng sáng lạnh giữa trời mây.
Chẳng soi tâm sự anh hùng ấy,
Đêm thẳm theo mây về phía tây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời