Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Sắc, không tuy bụt, hãy lòng người
Chày kềnh một tiếng lan niềm tục
Hồn bướm năm canh lẩn sự đời
Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn
Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây, chín rõ mười


Bốn câu cuối bài cũng có trong bài Chơi Khán Đài hiện chưa rõ của Hồ Xuân Hương hay Bà huyện Thanh Quan.

Khảo dị: Bản chép trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Phú đắc:
Tới đây mến cảnh mến thầy
Tuy vui đạo Phật khôn khuây lòng trần.


Gẫm sự trần duyên cũng nực cười
Tuy vui đạo Phật chửa khuây người
Gió thông đưa kệ tan niềm tục
Hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời
Bể khổ nghìn trùng mong tát cạn
Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi
Nào nào cực lạc là đầu tá
Cực lạc là đây chín rõ mười.
Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

chỉ là quan huyện bà mà thôi!

UY OAI TRẤN VÕ

Bà huyện cho hay cực lạc mô?
Tới đài Trấn Võ văn mơ hồ
Dương dương tự đắc không quì xuống
Đứng đó mà thơ toàn ý rồ
Xuân Thu với cả Đông và Hạ
Ông đều toả lực oai uy màu
Nhìn trước ngó sau bà chắc biết?
Việt Nam trời định sẽ thăng mau.

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

trông tích cực đấy mà tiêu cực rõ mồn một

"In như thảo mộc trời Nam lại
Đem cả sơn hà đất Bắc sang" (bà huyện thanh quan)

Ối giời thằng ngu với con đần!Mày nho thế,bố láo bố toét,mày chửi chữ ông hử,mày viết ngược tưởng ông không biết hả?A ông xoay chuyển lại rồi và bán mày sang đất Bắc cho thoả chí nguyện sinh thời nhé!

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời