過浮石渡其二

山上風吹朝暮雨,
溪頭紅瘦綺羅雲。
食於人總勞心智,
何謂紛紛擾擾身。

 

Quá Phù Thạch độ kỳ 2

Sơn thương phong suy triêu mộ vũ,
Khê đầu hồng sấu ỷ la vân.
Thực ư nhân tổng lao tâm trí,
Hà vị phân phân nhiễu nhiễu thân.

 

Dịch nghĩa

Trên đỉnh núi, gió thổi mang tới cơn mưa sớm chiều,
Đầu khe suối, đám mây mỏng như lụa hống quấn quít.
Được người khác nuôi, tất cả đều mệt nhọc tâm trí,
Sao lại bảo là thân mình tất bật, khốn khổ?Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Sớm chiều đỉnh núi gió mưa,
Đầu khe ráng mỏng như là lụa bay.
Được nuôi là vẫn mệt thay,
Nhọc nhằn tất bật, nỗi này vì sao?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió sớm mưa chiều trên đỉnh núi
Đầu khe mây tựa lụa hồng bay
Được nuôi tâm trí sao không mệt
Lại bảo thân mình khó nhọc thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sớm chiều gió thổi đỉnh non mưa,
Khe suối quấn quanh mây lụa thưa.
Tâm trí nhọc vì người khác dưỡng,
Thân mình bận rộn bảo không thừa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đỉnh non gió sớm mưa chiều,
Đầu khe quấn quít lụa điều màu mây.
Được nuôi tâm trí mệt thay,
Thân mình bận rộn đêm ngày tại sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời