牙檣月詩

銀魄當天刻漏長,
溶溶玉鏡掛牙檣。
山河滿目光如晝,
倚遍欄杆夜未央。

 

Nha tường nguyệt thi

Ngân phách đương thiên khắc lậu trường,
Dung dung ngọc kính quải nha tường.
Sơn hà mãn mục quang như trú,
Ỷ biến lan can dạ vị ương.

 

Dịch nghĩa

Trăng bạc ở trên trời, thời khắc chầm chậm,
Gương ngọc mênh mông, lơ lửng trên cột buồm.
Núi sông bày ra trước mắt, sáng như ban ngày,
Dựa khắp lan can, đêm vẫn còn chưa hết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giữa trời trăng bạc, chậm thời gian,
Gương ngọc mênh mông gắn cột buồm.
Rực sáng núi sông bày trước mắt,
Lan can tựa khắp, khắc chưa tàn.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa trời trăng bạc chậm thời gian,
Gương ngọc mênh mông buồm lửng giăng.
Sông núi sáng bày ra trước mắt,
Lan can dựa khắp đêm chưa tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Trời trăng bạc, chậm thời gian,
Mênh mông gương ngọc buồm giăng lửng lờ.
Núi sông trước sáng xa mờ,
Lan can dựa khắp đêm thơ vẫn còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chầm chậm thời gian, nguyệt giữ trời,
Gương trong vằng vặc gắn buồm khơi.
Núi sông sáng rỡ bày ra đó,
Tựa cửa đêm dài vẫn chửa vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời