15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2020 14:53, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/04/2020 14:57

御制奇氣詩

西討東征汗馬勞,
金鞍遙逐五陵豪。
逸才欲折冰輪桂,
健志思擒北海蛟。
遼水先人乘鶴去,
猴山帝子跨鸞高。
大鵬奮迅雲霄上,
楚楚雄姿拔彙茅。

 

Ngự chế kỳ khí thi

Tây thảo đông chinh hãn mã lao,
Kim yên dao trục Ngũ Lăng hào.
Dật tài dục chiết băng luân quế,
Kiện chí tư cầm bắc hải giao.
Liêu Thuỷ tiên nhân thừa hạc khứ,
Hầu Sơn đế tử khoá loan cao.
Đại bằng phấn tấn vân tiêu thượng,
Sở sở hùng tư bạt vựng mao.

 

Dịch nghĩa

Đánh đông dẹp bắc đến nỗi ngựa chiến mệt vã mồ hôi,
Ngồi trên yên dát vàng đuổi bọn hào kiệt Ngũ Lăng chạy miết.
Tài cao muốn bẻ cành quế trên cung trăng,
Chí mạnh mong bắt loài thuồng luồng biển bắc.
[Như] người tiên ở Liêu Thuỷ cưỡi hạc bay đi,
[Như] con vua trên Hầu Sơn cưỡi loan bay ngất.
[Khác nào] chim đại bàng hăm hở bay vút tầng mây,
Tư thế anh hùng rạng rỡ kéo theo cả các bậc tài giỏi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Dẹp bắc đánh đông ngựa mỏi mòn
Yên vàng đuổi miết lũ hung cuồng
Tài cao cung nguyệt vin cành quế
Chí lớn biển Đông bắt cá thuồng
Liêu Thuỷ người tiên xa bóng hạc
Hầu Sơn con chúa ngất xe loan
Đại bàng tung cánh bay cao vút
Tư thế hùng oai vượt lũ phàm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dẹp bắc đánh đông ngựa mệt nhoài,
Yên vàng hào kiệt đuổi đi hoài.
Tài cao muốn hái trăng cành quế,
Chí mạnh bắt cầm thuỷ quái loài.
Liêu Thuỷ người tiên bay cưỡi hạc,
Hầu Sơn con chúa cưỡi loan bay.
Đại bàng hăm hở bay cao vút,
Tư thế hùng anh rạng bậc tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đánh đông dẹp bắc ngựa hụt hơi
Trên yên đuổi giặc Ngũ Lăng hoài
Cung trăng muốn bẻ cành đan quế
Biển bắc mong xem cá các loài
Lưu Thuỷ người tiên ôm hạc khuất
Hầu Sơn con chúa cưỡi loan hồi…
Đại bàng hăm hở bay cao vút
Tư thế anh hùng mãi vẻ oai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời