Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 09:41

御制幸建瑞堂偶成

建瑞堂前燕尾環,
龍天潮漲水天寬。
濛濛遠樹輕風捲,
漠漠凝雲細雨寒。
先世積功蒼海闊,
後人衍慶太山安。
鄉中英俊從王事,
遙上鵬程萬里慱。

 

Ngự chế hạnh Kiến Thuỵ đường ngẫu thành

Kiến Thuỵ đường tiền yến vĩ hoàn,
Long Thiên triều trướng thuỷ thiên khoan.
Mông mông viễn thụ khinh phong quyển,
Mạc mạc ngưng vân tế vũ hàn.
Tiên thế tích công thương hải khoát,
Hậu nhân diễn khánh Thái Sơn an.
Hương trung anh tuấn tòng vương sự,
Dao thướng bằng trình vạn lý đoàn.

 

Dịch nghĩa

Trước nhà từ đường Kiến Thuỵ cờ đuôi én bay quanh,
Sông Long Thiên thuỷ triều lên, nước trời bát ngát.
Cây xa mông lung gió nhẹ cuốn bay,
Mây ngưng lặng lặng mưa phùn se lạnh.
Tổ tiên tích công đức tựa biển rộng mênh mông,
Cháu con hưởng hạnh phúc như Thái Sơn vững chãi.
Các bậc anh tuấn trong làng theo giúp nhà vua,
Tựa cánh chim đại bàng bay bổng muôn dặm.


(Văn minh cổ xuý)

Nguyên chú: “Hồng Đức nhị thập nhị niên nhị nguyệt thập thất nhật” 洪德二十二年二月十七日 (Ngày mười bảy tháng hai năm Hồng Đức thứ 22 [1491]).

Kiến Thuỵ là một nhà thờ tổ tiên nhà Lê ở Lam Sơn.

Lời bình của Thân Nhân Trung: Thần vâng mệnh đọc bài thơ thánh chế này, thấy bài thơ trước thì mô tả cảnh thực chân xác tuyệt diệu, sau thì phô bày ca vịnh việc thực, từ khoẻ, khí tráng. Đó là tấm gương tốt đẹp đã phát ra một cách tự nhiên, không cần mượn sự đẽo gọt mà trăm sự xảo diệu vẫn lộ rõ. Bọn thần thường vẫn cố gắng làm theo phương pháp ấy, mà rút cục vạn phần dường như không làm nổi một.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Trước cửa cờ màu rực rỡ quây,
Long Thiên triều vượng nước dâng đầy.
Mây trôi lờ lững, mưa lành lạnh,
Gió thổi xạc xào lá lay lay.
Công đức tổ tiên tày biển rộng,
Phúc may con cháu tựa non dầy.
Trong làng trai tráng đều theo chúa,
Tung cánh chim bằng vạn dặm bay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trước nhà Kiến Thuỵ cờ bay,
Sông Long Thiên dậy hương say ngát trời.
Cây xa gió nhẹ lả lơi,
Mây dừng lại dưới mưa rơi lạnh lùng.
Người xưa đức biển mênh mông,
Cháu con hưởng phúc sánh đồng Thái Sơn.
Giúp vua trai tráng chung lòng,
Như chim tung cánh phiêu bồng viễn phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời