Gió xuân nhè nhẹ nắng hồng tươi,
Màu áo đón nghênh nhuộm đỏ trời.
Thờ phụng hết lòng, tiên tổ thấu,
Kính yêu nhất mực, bá quan noi.
Học siêng kẻ sĩ đầu thông tuệ,
Tu giỏi nam nhi tiếng rạng ngời.
Tài đức gắng công, lo giữ nước,
Bình an hưởng phúc mãi ngàn đời.

tửu tận tình do tại