祖父惟從易水津,
詞場贊劃掃千軍。
可憐萬杵魚胞熟,
仰見經天緯地文。

 

Mặc

Tổ phụ duy tùng Dịch thuỷ tân,
Từ trường tán hoạch tảo thiên quân.
Khả liên vạn chử ngư bào thục,
Ngưỡng kiến kinh thiên vĩ địa văn.

 

Dịch nghĩa

Cha ông chỉ theo từ bến sông Dịch,
Giúp đỡ trù hoạch văn từ có sức giúp dẹp ngàn quân.
Đáng thương muôn chày giã nhuyễn như ruột cá,
Ngẩng thấy áng văn chương dọc ngang trời đất.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Quý

Đời trước vốn là dân Dịch thuỷ,
Văn từ giúp rập quét ngàn quân.
Đáng thương ruột cá muôn chày giã,
Đã thấy văn chương đẹp tuyệt trần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cha ông từ bến Dịch giang,
Văn từ giúp đỡ dẹp ngàn quân xa.
Đáng thương ruột cá giã ra,
Ngẩng nhìn ngang dọc nước nhà văn chương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của [Trương Việt Linh

Theo bước cha ông từ bến Dịch,
Văn từ ra sức dẹp ngàn quân.
Thương thay ruột cá muôn chày giã,
Ngẩng mặt trông trời thật tuyệt luân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời