弄月詩

六卒不驚哮虎臥,
清光倒浸水晶宮。
林泉興少無新夢,
萬象乾坤玉鏡中。

 

Lộng nguyệt thi

Lục tốt bất kinh hao hổ ngoạ,
Thanh quang đảo tẩm thuỷ tinh cung.
Lâm tuyền hứng thiểu vô tân mộng,
Vạn tượng càn khôn ngọc kính trung.

 

Dịch nghĩa

Ba quân không làm kinh động con hổ rống đang nằm,
Ánh sáng trong veo soi bóng xuống thuỷ tinh cung.
Lâm tuyền ít cảm hứng, không có giấc mộng mới,
Muôn cảnh vật của đất trời hiện rõ trong gương ngọc.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cọp gào nằm mặc ba quân trẩy,
Trăng lặn, soi mình đáy thuỷ cung.
Ít hứng, lâm tuyền không mộng mới,
Đất trời gom giữa mảnh gương trong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba quân không động hổ nằm rừng,
Trăng sáng trong veo soi thuỷ cung.
Hứng nhẹ suối rừng không mộng mới,
Đất trời cảnh vật hiện gương trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời