遊旭海門

平生未會觀瀾術,
萬狀千形得意中。
幾許心邊多種恨,
慇懃送向水流東。

 

Du Húc hải môn

Bình sinh vị hội quan lan thuật,
Vạn trạng thiên hình đắc ý trung.
Kỷ hử tâm biên đa chủng hận,
Ân cần tống hướng thuỷ lưu đông.

 

Dịch nghĩa

Bình sinh chưa từng biết thuật xem sóng,
Nhưng vẫn cảm thấy đắc ý ở chỗ thiên hình vạn trạng.
Mấy lần tự nhủ mang hết những mối hận bên lòng,
Ân cần trút hết cho dòng nước chảy về đông.


Cửa biển Húc có lẽ là cửa biển Văn Úc, Hải Phòng.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bình sinh chưa biết thuật xem sóng,
Vạn trạng thiên hình vẫn thoả lòng.
Tự nhủ nhiều lần bao nỗi hận,
Trút cho dòng nước chảy về đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xem sóng bình sinh thuật chửa tài
Thiên hình vạn trạng thoả lòng ai
Nhủ bao mối hận đem ra hết
Trút xuống dòng đông mặc nước xuôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời