彌淪海門旅次

橫山西望是彌淪,
浩浩平沙接海濱。
煙水步頭分驛次,
風清江上過關津。
齊鹽場圃邀商客,
魯酒盃盤醉市人。
欲訪麻姑憑寄語,
南冥今已息揚塵。

 

Di Luân hải môn lữ thứ

Hoành Sơn tây vọng thị Di Luân,
Hạo hạo bình sa tiếp hải tân.
Yên thuỷ sa đầu phân dịch thứ,
Phong thanh giang thượng quá quan tân.
Tề diêm trường phố yêu thương khách,
Lỗ tửu bôi bàn tuý thị nhân.
Dục phỏng Ma Cô bằng ký ngữ,
Nam minh kim dĩ tức dương trần.


Lê Thánh Tông làm bài này trên đường chinh phục Chiêm Thành năm 1469.

Di Luân: cửa Roòn.
Ma Cô: miếu bà Liễu Hạnh phía nam Đèo Ngang.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Châu Báu

Tây Hoành Sơn thấy rõ Di Luân
Cát trải mênh mông tiếp biển gần
Sóng nước đá nhô xây trạm dịch
Gió sông sóng dựng lập đồn quan
Muối Tề sân phố mời thương khách
Rượu Lỗ quầy bàn tiếp thị dân
Muốn nhắn Ma Cô nhờ hỏi giúp
Bụi trần Nam Hải có xua tan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tây Hoành Sơn đó, cửa Di Luân
Bãi cát dài vươn giáp hải tân
Trạm ngắt đường quan hơi nước phế
Gió khua cửa ải bến sông gần
Muối Tề mời mọc người mua bán
Rượu Lỗ say sưa khách thị dân
Ai gặp Ma tiên cho nhắn gửi
Biển Nam nay đất đã nhô dần


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoành Sơn tây ngóng thấy Di Luân,
Bãi cát mênh mông liên biển gần,
Sóng nước đá nhô chia trạm dịch,
Gió sông sóng dựng vượt đồn quan.
Muối Tề chợ phố mời thương khách,
Rượu Lỗ ly mâm say thị nhân.
Muốn nhắn Liễu Cô nhờ hỏi giúp,
Biển Nam giờ đã là dương trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời