Gầm trời sông núi linh thiêng,
Khách vào bỗng vẳng tiếng chuông đổ dồn.
Vách non sừng sững gió hàn,
Mười hai đỉnh núi U Sơn, ngỡ là...

tửu tận tình do tại