22.50
4 bài thơ
Tạo ngày 14/05/2012 15:50 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/05/2012 16:04 bởi hongha83
Đây là tập thơ chữ Hán của Lê Thánh Tông gồm 10 bài, nội dung chính là ca ngợi cảnh đẹp non sông đất nước (núi non, hang động, chùa chiền...). Nghĩa của nhan đề tập thơ là "Những vần thơ quý đẹp như châu báu làm khi đi thưởng lãm những nơi danh thắng". Mười bài được sắp xếp theo trình tự dưới đây:

1. Đề Hồ Công động (Tịnh dẫn)
2. Đề Dục Thuý sơn
3. Đề Long Quang động
4. Đề Tu Mộng tự trụ khắc
5. Đăng Long Đọi sơn đề Sùng Thiện Diên Linh bảo tháp
6. Ngự chế Thiên Nam Động Chủ đề
7. Đề Sài Sơn tự
8. Đề Chiếu Bạch sơn thi tịnh tự
9. Ngự đề trú Giao Thuỷ giang
10. Ngự chế Thuý Ái châu thanh minh tứ yến (Trùng thủ cách)