病起感懷其二

早覺今朝疾漸寬,
閉門鎮日道心閒。
藥能有喜令強壯,
只見芳年不再還。

 

Bệnh khởi cảm hoài kỳ 2

Tảo giác kim triêu tật tiệm khoan,
Bế môn trấn nhật đạo tâm nhàn.
Dược năng hữu hỷ linh cường tráng,
Chỉ kiến phương niên bất tái hoàn.

 

Dịch nghĩa

Sớm biết sáng nay bệnh đã nhẹ dần,
Suốt ngày đóng cửa trong lòng thư thái.
Vui vì có thuốc hay giúp cho mạnh khoẻ,
Chỉ thấy xuân trôi đi không bao giờ trở lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Đã biết sáng nay bệnh nhẹ rồi,
Suốt ngày đóng cửa dạ thảnh thơi.
Thuốc hay người khoẻ là mừng lắm,
Chỉ tiếc tuổi xuân chẳng tái hồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng nay biết bệnh giảm rồi
Suốt ngày đóng cửa thảnh thơi trong lòng
Thuốc hay người khoẻ là mừng
Tuổi xuân trở lại biết chừng nào đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời