對客夜飲

子規枝上夜三更,
鸚鵡杯中感慨情。
義士雖懷千里志,
永平不必立工名。

 

Đối khách dạ ẩm

Tử quy chi thượng dạ tam canh,
Anh vũ bôi trung cảm khái tình.
Nghĩa sĩ duy hoài thiên lý chí,
Vĩnh bình bất tất lập công danh.

 

Dịch nghĩa

Trên cành hoa đỗ quyên, đêm đã canh ba,
Trong chén rượu anh vũ, tình thêm cảm khái.
Người nghĩa sỹ tuy ấp ủ cái chí ngàn dặm,
Nhưng thời bình hà tất lập được công danh.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Đêm khuya bên bóng tử quy,
Nâng ly rượu ngọt bộn bề lòng ai.
Nghĩa sĩ ôm ấp chí trai,
Thời bình, đâu dịp trổ tài lập công.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kề bóng đỗ quyên đã nửa đêm
Trước ly anh vũ dạ khôn yên
Chí trai ôm ấp ngoài muôn dặm
Gặp buổi thanh bình khó thoả nguyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên cành quyên đỗ suốt ba canh,
Anh vũ chén nâng hoài cảm thành.
Nghĩa sỹ dặm ngàn ôm chí lớn,
Thời bình hà tất lập công danh.

25.00
Trả lời