題扇其九

掌上悠揚影,
風標絕可人。
五明開視聽,
英俊作臣鄰。

 

Đề phiến kỳ 09

Chưởng thượng du dương ảnh,
Phong tiêu tuyệt khả nhân.
Ngũ minh khai thị thính,
Anh tuấn tác thần lân.

 

Dịch nghĩa

Bóng chiếc quạt phe phẩy trong lòng bàn tay,
Đó là “dấu hiệu của gió” rất hợp lòng người.
Lúc canh năm, trời sáng ra, tai mắt mở rộng,
Thì chiếc quạt là bậc anh tuấn được làm bề tôi gần gũi.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Trong lòng tay phất phơ,
Mang gió đến cho người.
Canh năm trời đất sáng,
Gần gũi bấy bề tôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phe phẩy quạt trong lòng nắm tay,
Đó là “dấu hiệu mát” lòng người.
Canh năm trời sáng rộng tai mắt,
Chiếc quạt anh hùng gần gũi thay!.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong lòng tay phe phẩy,
Mang gió đến cho ai.
Năm canh tai mắt sáng,
Gần gũi bậc anh tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời