題扇其五

畏日人知甑,
炎風熱不禁。
彎彎無影月,
占盡早秋心。

 

Đề phiến kỳ 05

Uý nhật nhân như tắng,
Viêm phong nhiệt bất câm.
Loan loan vô ảnh nguyệt,
Chiếm tận tảo thu tâm.

 

Dịch nghĩa

Ngày hè, người oi bức ngột ngạt, tựa như nhốt trong nồi hơi,
Gió nóng thổi, cái nóng không sao ngăn được.
Cái quạt tựa hình vầng trăng cong cong không bóng,
Chiếm hết cả tấm lòng mùa thu sớm.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Tiết hè người ngột ngạt,
Gió nóng ngăn sao đang.
Cánh quạt cong không bóng,
Chiếm hết thu vừa sang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày hè oi bức ngột nồi hơi,
Gió thổi nóng không ngăn được rồi.
Cái quạt hình trăng cong chẳng bóng,
Tấm lòng chiếm hết cảnh thu rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời