題扇其四

署退南窗午,
金風老火消。
班姬千古恨,
幽魂孰能招。

 

Đề phiến kỳ 04

Thự thoái nam song ngọ,
Kim phong lão hoả tiêu.
Ban Cơ thiên cổ hận,
U hồn thục năng chiêu.

 

Dịch nghĩa

Nơi cửa sổ phía nam, buổi trưa, ở công đường về,
Cái nóng dữ của gió tây đã vợi.
Mối hận nghìn đời của nàng Ban Cơ,
U hồn của nàng có ai vời về được chăng.Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Khung cửa nam, trưa nghỉ,
Gió tây nóng đã vơi.
Nàng Ban hận muôn thuở,
Hồn thiêng biết ai vời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Song nam xong việc công đường về,
Nóng dữ gió tây thổi mát ghê.
Mối hận Ban Cơ nghìn thuở đó,
Hồn thiêng nàng có ai chiêu về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Việc xong về nghỉ song nam,
Oi nồng đã bớt theo làn gió tây.
Nàng Ban hận cũ còn đây,
U hồn có biết ai mời về chăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời