題扇其二

南薰樓閣日長時,
紈扇揮風午夢宜。
拂拂涼風宜午夢,
夏畦勞苦未曾知。

 

Đề phiến kỳ 02

Nam huân lâu các nhật trường thì,
Hoàn phiến huy phong ngọ mộng nghi.
Phất phất lương phong nghi ngọ mộng,
Hạ huề lao khổ vị tằng tri.

 

Dịch nghĩa

Trên tầng gác nam huân giữa buổi ngày dài,
Quạt là phẩy gió buổi trưa ngon giấc.
Gió mát hiu hiu giấc trưa ngon lành,
Nỗi vất vả dưới ruộng dưới nắng hè ta không hề biết tới.Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gác nam huân giữa ngày dài,
Quạt là phất gió trưa say giấc nồng.
Hiu hiu gió, đẹp mộng hồng,
Biết đâu vất vả nhà nông nắng hè.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên gác gió nam thổi suốt ngày
Quạt là phe phẩy giấc trưa say
Hiu hiu gió mát lay hồn bướm
Đâu biết nhà nông khổ nắng gay

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió nam trên gác buổi ngày dài,
Phe phẩy quạt là trưa giấc say.
Gió mát hiu hiu trưa giấc mộng,
Nắng hè dưới ruộng khổ không hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời