題扇其一

歌罷薰風日正長,
望湖亭上芰菏香。
俄驚紈扇回天力,
消得人間六月涼。

 

Đề phiến kỳ 01

Ca bãi huân phong nhật chính trường,
Vọng hồ đình thượng kỵ hà hương.
Nga kinh hoàn phiến hồi thiên lực,
Tiêu đắc nhân gian lục nguyệt lương.

 

Dịch nghĩa

Tiếng ca dứt, làn gió nam thổi vào lúc ngày hè đang dài,
Trên đình vọng hồ, hương hoa súng, hoa sen ngào ngạt.
Bỗng kinh ngạc về cái sức xoay lại sức trời của chiếc quạt lụa,
Làm cho tan được cái oi bức tháng sáu khắp nhân gian


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Tịch mịch ngày hè thoảng gió nam,
Bên đình sen nở ngát đưa hương;
Lạ kỳ chiếc quạt xoay trời ấy,
Giải hết nồng oi tháng hạ trường.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ca xong nồm thổi ngày hè dài,
Ngào ngạt bên đình sen súng khai.
Kinh ngạc xoay trời chiếc quạt lụa,
Làm tan oi bức tháng dài ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ca dứt gió nam thổi suốt ngày,
Bên đình sen súng ngát hương bay.
Xoay trời chiếc quạt sao tài thế,
Tháng sáu nồng oi chợt mát ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời