題浴翆山

三折流邊浴翠山,
孤高如削玉峰寒。
尋來古寺淩風上,
覽盡荒碑戴酩還。
穿密躩疑天地小,
登高頓覺水雲寬。
山光不改渾如昨,
回首英雄一夢間。

 

Đề Dục Thuý sơn

Tam chiết lưu biên Dục Thuý san,
Cô cao như tước, ngọc phong hàn.
Tầm lai cổ tự lăng phong thướng,
Lãm tận hoang bi đới mính hoàn.
Xuyên mật khước nghi thiên địa tiểu,
Đăng cao đốn giác thuỷ vân khoan.
Sơn quang bất cải hồn như tạc,
Hồi thủ anh hùng nhất mộng gian.

 

Dịch nghĩa

Núi Dục Thuý bên dòng sông ba khúc,
Cao đột ngột như đẽo gọt, ngọn ngọc lạnh lùng.
Tìm đến chùa hoang, đè gió mà lên,
Xem hết bia tàn, lúc trở về trời đã tối.
Lòn hang những tưởng trời đất nhỏ,
Lên cao thấy nước mây mênh mông.
Cảnh núi non vẫn nguyên như trước,
Ngẫm lại anh hùng chỉ thoáng qua như giấc mộng.


Núi Dục Thuý ở trên bờ sông Đáy, cạnh thị xã Ninh Bình ngày nay, tên gọi dân gian là núi Non Nước. Vua làm bài thơ này vào năm Quang Thuận thứ 8 (1467).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Dục Thuý bên sông khúc uốn ba,
Núi cao chót vót vẻ nguy nga.
Chùa xưa tìm thấy qua luồng gió,
Bia cũ xem xong dưới bóng tà.
Hang kín ngỡ rằng trời đất hẹp,
Non cao thấy rõ nước mây xa.
Núi sông phong cảnh không thay đổi,
Ngẫm lại anh hùng mộng thoáng qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên dòng Dục Thuý khúc ba sông,
Đột ngột non cao ngọn lạnh lùng.
Tìm đến chùa hoang nương cánh gió,
Bia tàn xem hết, tối trời chùng.
Lòn hang tưởng đất trời là nhỏ,
Thấy nước lên cao mây chẳng cùng.
Thấy núi non cao như cảnh trước,
Thoáng qua ngẫm lại mộng anh hùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời