題道人雲水居其二十三

白髮江湖裡釣鉤,
平生生計在魚洲。
一竿不管興亡事,
萬頃滄波萬里秋。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 23

Bạch phát giang hồ lý điếu câu,
Bình sinh sinh kế tại ngư châu.
Nhất can bất quản hưng vong sự,
Vạn khoảnh thương ba vạn lý thu.

 

Dịch nghĩa

Mái tóc bạc buông câu giữa chốn sông hồ,
Bình sinh kiếm ăn ở nơi bãi cá.
Một chiếc cần câu chẳng quản đến việc hưng vong,
Sóng xanh muôn khoảnh, sắc thu muôn dặm.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Tóc bạc buông câu mặt nước xa,
Bình sinh kiếm sống chốn đây mà.
Thả câu chẳng bận đời hưng phế,
Muôn dặm sóng xanh muôn dặm thu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang hồ tóc bạc chiếc cần buông
Tìm chốn mưu sinh ở bến sông
Hưng phế việc đời đâu quản tới
Màu thu, sóng biếc gợn muôn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tóc bạc buông câu chốn giữa dòng,
Bình sinh kiếm sống chôn hồ sông.
Hưng vong chẳng quản vui câu cá,
Muôn dặm sóng xanh thu sắc trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời