題道人雲水居其二十二

白石磯頭枕曲灣,
綠光春浸碧波寒。
吟翁杖策臨溪上,
滿目煙霞指顧寬。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 22

Bạch thạch ki đầu chẩm khúc loan,
Lục quang xuân tẩm bích ba hàn.
Ngâm ông trượng sách lâm khê thượng,
Mãn mục yên hà chỉ cố khoan.

 

Dịch nghĩa

Đầu mom đá trắng gối lên đầu khe nước trong,
Ánh xuân tươi in lên sóng biếc lạnh.
Ông thơ chống gậy đứng bên bờ suối,
Khói ráng đầy mắt, rộng tầm nhìn ngắm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Đầu mom đá trắng suối xoay vòng,
Xanh biếc màu xuân sóng lạnh lùng.
Bên suối ông thơ cây gậy chống,
Đầy vơi hoa khói thoả lòng trông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu ghềnh đá trắng gối khe cong
Tắm ánh xuân tươi nước lạnh lùng
Chống gậy nhà thơ bên suối ngắm
Khói mây bàng bạc thoả thuê trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu ghềnh đá trắng gối khe trong,
Xuân ánh tươi lên sóng biếc dòng.
Chống gậy ông thơ bên suối đứng,
Khói mây đầy mắt thoả lòng trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời