題道人雲水居其二十一

綠簑青笠鬢如絲,
獨棹孤舟江外歸。
多少撫圖增悶默,
此心原與水雲違。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 21

Lục soa thanh lạp mấn như ti,
Độc trạo cô chu giang ngoại quy.
Đa thiểu phủ đồ tăng muộn mặc,
Thử tâm nguyên dữ thuỷ vân vi.

 

Dịch nghĩa

Tơi nón biếc xanh, tóc bạc tựa tơ,
Chèo đơn thuyền chiếc từ ngoài sông về.
Việc đời bề bộn khiến lòng tăng thêm phiền muộn,
Tấm lòng ấy vốn trái ngược với cảnh nước mây này.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Tơi xanh, nón lá, tóc tơ,
Thuyền con một lá đi về bên sông.
Việc đời bề bộn mệt lòng,
Cảnh đây, tâm đấy, không cùng sánh đôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nón biếc, tơi xanh tóc tựa tơ
Thuyền con một lá phía sông về
Việc đời bề bộn thêm phiền muộn
Ngược tấm lòng này với cảnh kia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tơi nón biếc xanh, tóc bạc tơ,
Chèo đơn một chiếc thuyền vào bờ.
Việc đời bề bộn lòng phiền muộn,
Lòng với nước mây ngược hứng thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời