題道人雲水居其十九

短短茅齋竹徑通,
柴扉鎮日掩春風。
道人好睡仙癯地,
滿地凋花不掃紅。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 19

Đoản đoản mao trai trúc kính thông,
Sài phi trấn nhật yểm xuân phong.
Đạo nhân hảo thuỵ tiên cù địa,
Mãn địa điêu hoa bất tảo hồng.

 

Dịch nghĩa

Ngõ trúc thông tới nhà tranh lụp xụp,
Cửa sài đóng suốt ngày che cả gió xuân.
Người đạo sĩ ngủ rất ngon ở nơi tiên cảnh,
Đầy sân hoa rụng chưa quét, vẫn đỏ rực.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Lụp xụp mái tranh thông ngõ trúc,
Cửa sài khép chặt gió xuân hoà.
Cõi tiên đạo sĩ nằm ngon giấc,
Rụng đỏ đầy sân những cánh hoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mái lá đơn sơ thông ngõ trúc
Cửa sài khép lại khoá làn xuân
Đạo nhân ngon giấc nơi tiên cảnh
Đỏ rực màu hoa rụng trước sân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà cỏ đơn sơ ngõ trúc thông,
Cửa sài khép suốt gió che lồng.
Giấc vàng đạo sĩ nơi tiên cảnh,
Hoa rụng đầy sân rực đỏ hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời