題道人雲水居其十六

臺榭依稀夕照天,
寒雲出岫翠綿綿。
定知避地韜光客,
冷看功名不值錢。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 16

Đài tạ y hi tịch chiếu thiên,
Hàn vân xuất tụ thuý miên miên.
Định tri tị địa thao quang khách,
Lãnh khán công danh bất trị tiền.

 

Dịch nghĩa

Đài tạ thấp thoáng dưới bóng chiều tà,
Mây lạnh trôi ra từ dãy núi xanh xa tít.
Biết rõ đó là nơi ẩn tránh của người dấu tung tích,
Coi rẻ công danh không đáng một đồng tiền.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Đài tạ lưa thưa, trời bảng lảng,
Mây tuôn rặng núi biếc triền miên.
Ấy nơi ẩn dật người tài đấy,
Coi áng công danh chẳng đáng tiền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lâu đài thấp thoáng bóng chiều nghiêng
Núi biếc tuôn mây lớp lớp liền
Ẩn dật dấu mình đây chốn ở
Công danh chẳng đáng một đồng tiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu đài thấp thoáng bóng chiều tà,
Mây lạnh trôi từ dãy núi xa.
Biết rõ ẩn mình người muốn dấu,
Quan tiền không đáng công danh qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời