題道人雲水居其十三

溪水嶇崎小徑斜,
桃花流水野人家。
四旁無數青山好,
隱隱危樓斷碧霞。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 13

Khê thuỷ khu khi tiểu kính tà,
Đào hoa lưu thuỷ dã nhân gia.
Tứ bàng vô số thanh sơn hảo,
Ẩn ẩn nguy lâu đoạn bích hà.

 

Dịch nghĩa

Dòng suối quanh co, con đường mòn chênh vênh,
Chỗ có hoa đào mọc bên dòng suối là nhà người thôn dã.
Bốn bề vô số núi xanh tươi đẹp,
Thấp thoáng bóng lầu cao rạch vào làn mây xanh.



Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Lối vòng, suối nhỏ chênh chênh,
Người nhà thôn dã rung rinh hoa đào.
Non xanh bốn phía đẹp sao,
Lầu cao thấp thoáng lẫn vào mây xanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suối quanh, đường nhỏ chênh vênh
Hoa trôi dòng nước nhà thôn ẩn mình
Non xanh bốn phía hữu tình
Lầu cao thấp thoáng mấy tầng mây xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chênh vênh đường dọc suối quanh,
Hoa đào bên suối nhà dân ẩn mình.
Núi xanh bốn phía đẹp xinh,
Lầu cao thấp thoáng rạch hình vào mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời