題道人雲水居其十二

笛弄西風掉擱沙,
漠村隱約兩三家。
冷看富貴浮雲外,
笑傲煙霞度歲華。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 12

Địch lộng tây phong trạo các sa,
Mạc thôn ẩn ước lưỡng tam gia.
Lãnh khan phú quý phù vân ngoại,
Tiếu ngạo yên hà độ tuế hoa.

 

Dịch nghĩa

Tiếng sáo vút trong gió tây, mái chèo gác trên bãi cát,
Vài ba nóc nhà thấp thoáng ở trong xóm bãi.
Lạnh lùng coi phú quý như đám mây nổi,
Cười ngạo với khói mây sống vui qua năm tháng.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Gió tây vẳng sáo, chèo ngơi bãi,
Thấp thoáng ven sông mấy nếp nhà.
Phú quý nhẹ xem mây nổi đó,
Khói mây cười ngạo tháng ngày qua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáo lộng trời tây chèo gác bãi
Đôi nhà thấp thoáng cạnh thôn xa
Nhẹ xem phú quý chòm mây nổi
Vui thú yên hà thoả bụng ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáo vút gió tây chèo gác mái,
Bãi thôn thấp thoáng mấy gian nhà.
Lạnh lùng phú quý như mây nổi,
Cười ngạo khói mây vui tháng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời