題道人雲水居其十一

數間水閣枕蓮湖,
人得神全百事無。
有客休休千載後,
閒情不欲與君殊。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 11

Sổ gian thuỷ các chẩm liên hồ,
Nhân đắc thần toàn bách sự vô.
Hữu khách hưu hưu thiên tải hậu,
Nhàn tình bất dục dữ quân thù.

 

Dịch nghĩa

Mấy gian nhà sàn gối lên hồ sen,
Con người tinh thần toàn vẹn, ấy là lúc trăm sự đều không vướng víu.
Ngàn năm sau, nếu có người khách lui về nghỉ,
Thì thú thanh nhàn chắc cũng chẳng muốn khác.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nhà sàn mấy nếp gối hồ sen,
Trăm việc không, thần được vẹn toàn.
Mai hậu nghìn năm ai đó tới,
Chắc không khác bác thú thanh nhàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mấy gian nhà nổi gối hồ sen
Toàn vẹn tinh thần muôn sự yên
Mai hậu có người tìm chốn nghỉ
Cùng ai chung hưởng thú thanh nhàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời