題道人雲水居其十一

數間水閣枕蓮湖,
人得神全百事無。
有客休休千載後,
閒情不欲與君殊。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 11

Sổ gian thuỷ các chẩm liên hồ,
Nhân đắc thần toàn bách sự vô.
Hữu khách hưu hưu thiên tải hậu,
Nhàn tình bất dục dữ quân thù.

 

Dịch nghĩa

Mấy gian nhà sàn gối lên hồ sen,
Con người tinh thần toàn vẹn, ấy là lúc trăm sự đều không vướng víu.
Ngàn năm sau, nếu có người khách lui về nghỉ,
Thì thú thanh nhàn chắc cũng chẳng muốn khác.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nhà sàn mấy nếp gối hồ sen,
Trăm việc không, thần được vẹn toàn.
Mai hậu nghìn năm ai đó tới,
Chắc không khác bác thú thanh nhàn.

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ sen mấy nếp nhà sàn
Trăm điều giũ sạch an nhàn tấm thân
Nghìn sau có kẻ ghé chân
Lòng nhàn cũng chẳng khác mình hôm nay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ sen gối mấy gian nhà sàn,
Trăm sự không vương người vẹn toàn.
Khách ẩn ngàn năm sau nếu có,
Chắc rằng chẳng khác thú thanh nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời