Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 09/05/2010 07:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/05/2012 15:38

題道人雲水居其九

數緣隱隱白雲洼,
疑是孤山處仕家。
夕霽在天風忽起,
殘霞照水雁橫沙。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 09

Sổ duyên ẩn ẩn bạch vân oa,
Nghi thị cô sơn xử sĩ gia.
Tịch tễ tại thiên phong hốt khởi,
Tàn hà chiếu thuỷ nhạn hoành sa.

 

Dịch nghĩa

Mấy gian nhà lấp ló trong thung mây trắng
Ngờ là nhà xử sĩ ở trong núi một mình
Chiều hôm trời tạnh, gió bỗng nổi lên
Ráng chiều chiếu nước, nhạn bay ngang.


Nguồn: Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trong thung mây trắng ẩn vài gian,
Ngỡ nhà xử sĩ biệt non ngàn.
Chiều hôm trời tạnh chợt gió nổi,
Ráng chiều soi nước, nhạn bay ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Ít nỗi lo đời ẩn núi xanh
Áo tơi nhẹ khoác, áo chầu kinh
Tiên sinh sẵn có “vô tâm” thú
Thỉnh thoảng người non gõ cửa thăm


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong thung mây trắng, mấy gian nhà,
Xử sĩ ngờ nhà non ẩn xa.
Trời tạnh chiều hôm, chợt gió tới,
Ráng chiều chiếu nước, nhạn bay sà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vài gian lấp ló thung mây
Phải nhà ẩn sĩ nơi đây náu mình
Chiều êm chợt nổi gió lên
Ráng chiều soi nước bồng bềnh nhạn bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời